NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

V Adiktologické ambulanci poskytuji ambulantní diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé zejména na alkoholu a případně i na jiných návykových látkách, pro problémové uživatele či osoby experimentující s drogami poskytuji péči jen vyjímečně, ale rád doporučím specializované centrum. Současně se věnuji okrajově i klientům s nelátkovými závislostmi, jakými jsou gambling nebo závislost na internetu. Hlavními službami, které moje ambulance poskytuje, je individuální a párové poradenství, psychosociální a adiktologická edukace, včasná diagnostika a krátkodobá terapie především v souvislosti s řízením motorových vozidel, ale i širší veřejnosti s výše uvedenými obtížemi.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • screening a včasná diagnostika,
 • poradenství a krátkodobá terapie, screening a včasná diagnostika problémů s návykovými látkami,
 • podpora abstinence motivační terapií s cílem abstinence a změny životního stylu,
 • motivační terapie směřovaná k ústavní odvykací léčbě, pokud je tato indikovaná,
 • udržovací ambulantní péče navazující na ústavní odvykací léčbu za účelem udržení abstinence jako žádoucího stavu (například při podpůrné léčbě disulfiramem),
 • podpora stabilizace, zlepšení rodinných a sociálních vztahů, zlepšení pracovní schopnosti pacientů při souběžné abstinenci,
 • konzultace s rodinnými příslušníky (v případě osob léčených u mě pouze s jejich souhlasem),
 • komunikace s jinými zdravotnickými zařízeními, úřady, soudy, policií apod., je-li to pacienty požadováno a je-li to s jejich souhlasem.

SLUŽBY HRAZENÉ POJIŠŤOVNOU

 • Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče
 • Kontrolní vyšetření adiktologem
 • Individuální adiktologická terapie
 • Rodinná adiktologická terapie
 • Minimální kontakt adiktologa před zahájením služby
 • Telefonická intervence - krizová
 • Psychologické vyšetření závislostí
 • Dopravně psychologické vyšetření
 • Komplexní balíček vrácení ŘP po léčbě
 • Právní poradenství a služby advokáta
 • Konzultace on line
 • Přednášková a osvětová činnost

 

CENÍK - přímá úhrada

Vyšetření adiktologem

500 Kč

Kontrolní vyšetření adiktologem

400 Kč

Individuální adiktologická terapie

300 Kč

Rodinná adiktologická terapie

250 Kč

Minimální kontakt adiktologa před zahájením terapie

100 Kč

Psychologické vyšetření / DPV

2000 Kč

Balíček vrácení ŘP po léčbě 

5000 Kč

PhDr. Robert Chytka, MBA
Tel. 731 654 100 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!